Don't fill out this field. It only serves for verification.
K vypočtenému výsledku přičti ještě trojku

(* mandatory fields)